Meer dan een docent Frans, een taalcoach die je begeleidt

Frans onderwijzen betekent vooral coach willen zijn, proberen cursisten gedurende langere tijd te motiveren, een vertrouwens- en werkrelatie opbouwen. Ik geef vaak individuele cursussen of groepscursussen met maximaal 6 cursisten. Ik geef uitsluitend cursussen op maat en tussen de lessen in houden we contact per mail. Stress over de voorbereiding van de maandag ochtend vergadering? Geen probleem, we hebben zondagavond via Skype contact en nemen samen de aantekeningen door. Ik sta altijd ter beschikking van mijn cursisten.

Efficiënt Frans leren door ’training on the job’

Mijn belangrijkste bezigheid bestaat uit het geven van cursussen Frans en over het algemeen blijf ik lang voor een bedrijf werkzaam (gemiddeld 2 jaar en meer dan 5 jaar bij sommige andere). Ik word ook voor veel andere dingen gevraagd, zoals:

  • vertaalwerk: het vertalen naar het Frans van internet sites, folders, documentatie, mails naar klanten en leveranciers etc.
  • debiteuren beheer: met mijn cursisten klanten nabellen die een betalingsachterstand hebben. We nemen de stapel facturen, bereiden het telefoongesprek voor door een klein script uit te werken en bellen de debiteur. Ik blijf er bij om in te grijpen mocht dat nodig zijn
  • bijwonen van sollicitatiegesprekken: bedrijven die een medewerker zoeken die Frans spreekt en die zeker willen weten dat zijn/haar niveau van Frans overeenkomt met het vereiste niveau voor de functie. Geen officieel examen maar gewoon een eenvoudig gesprek van een kwartier met de kandidaat is ruimschoots voldoende om een idee te krijgen
  • met de cursist meegaan op klantenbezoek: het gebeurt wel eens dat ik met de cursisten meega naar hun klanten in Frankrijk of België. Een cursist moest een training in het Frans geven over een nieuw computerprogramma. Ik was er dan bij om vragen te herformuleren indien nodig en om mijn cursist te ondersteunen bij het diner.

Wil je een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek inplannen ? Vul het contactformulier in of stuur een email naar contact@efficientfransleren.nl.