Cursus Frans voor HR medewerkers

Doelen : Deze training is bedoeld voor medewerkers personeelszaken. Bijvoorbeeld voor medewerkers die sollicitatiegesprekken voeren met Franstalige kandidaten of medewerkers die een leidinggevende moeten ondersteunen bij evaluatiegesprekken/ functioneringsgesprekken en/of slechtnieuwsgesprekken in het Frans. Tijdens de training wordt extra aandacht besteed aan schriftelijke communicatie:

    • het opstellen van een Franstalige functiebeschrijving;
    • het opstellen van een vacature in het Frans;
    • rapporteren aan het Franse hoofdkantoor;
    • het beantwoorden van brieven van de Franse Arbeidsinspectie (indien relevant);
    • et cetera.

Extra aandacht voor Nederlandse HR managers die voor een Frans bedrijf werken
Mijn ervaring als leidinggevende binnen een groot Frans opleidings- en adviesbureau én als trainer binnen diverse Nederlandse ondernemingen, heeft mij geleerd dat er vaak een verschil is in taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aanzien tussen de Nederlandse manager personeelszaken en de Franse ‘Directeur des Ressources Humaines (DRH)’. Dit leidt er soms toe dat het Franse hoofdkantoor meer verwacht van de manager personeelszaken dan een Nederlands moederbedrijf. Het is aan de manager personeelszaken om deze verwachtingen te ‘managen’ (zie ook de workshop cultuurverschillen). Hoe ga je om met en uitnodiging om naar het hoofdkantoor voor een persoonlijk gesprek met de PDG (zonder de algemeen directeur)? Hoe ga je om met een verzoek van de Franse HR-directeur om de Nederlandse functiebeschrijvingen te herschrijven zodat ze beter aansluiten op de bestaande Franse functiebeschrijvingen? Hoe kan je het best je visie op HR gebied uiteenzetten of een toelichting geven op het nieuwe evaluatiesysteem, als jij hierom wordt gevraagd? Tijdens de training besteden wij – als dat relevant is- uitgebreid aandacht aan deze onderwerpen en bereiden wij vergaderingen en presentaties voor! Het is belangrijk dat jij goed voorbereid bent op je veranderende rol!

Indien gewenst en relevant wordt tijdens de training ook aandacht besteed aan onderwerpen die op dit moment van belang zijn voor managers/ ‘Directeur des Ressources Humaines’ (DRH) in Frankrijk. Hiervoor gebruiken wij vakbladen zoals Liaisons sociales.

Lesmateriaal : De HR-medewerkers wordt gevraagd de vacaturetekst en de ontvangen cv’s en motivatiebrieven van sollicitanten mee te nemen. De verschillende gesprekken die een leidinggevende met zijn medewerkers moet voeren, worden in de vorm van rollenspellen geoefend. De cursisten zullen hun woordenschat vergroten met behulp van de lesmethoden Objectif Express en Pour Parler Affaires. Om de kennis van het arbeidsrecht te vergroten en op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen, worden tijdens elke les artikelen uit recente vaktijdschriften besproken (Liaisons Sociales, Les Echos, Management, Cadremploi).

Niveau : Deze training is geschikt voor half gevorderden en gevorderden.

Heb je interesse in een referentielijst in jouw vakgebied ? Wil je een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek inplannen ?
Mail naar contact@efficientfransleren.nl.

Referentie :

Samenwerken met Anne werkt voor haar klanten fijn. Zij luistert naar de behoefte van de klant en weet het jargon en bedrijfs eigen processen perfect in haar trainingen Frans in te bouwen. Zodoende zijn haar trainingen uitermate effectief. CEES VAN GEND, MANAGER HUMAN RESOURCES EUROPA, ZEEMAN TEXTIELSUPERS, 15 januari 2016

Anne geeft mij en vele collega’s binnen Zeeman sinds een aantal jaren Franse les, van beginner tot gevorderde. Ze heeft me het vertrouwen gegeven om Frans te spreken, te lezen en te schrijven. Door gebruik te maken van verschillende media en actuele (vakgerelateerde) artikelen weet ze de lessen zeer interessant te maken.Martine Van der Kwaak, HR Informations specialist voor Zeeman, 31 oktober 2012

Ik heb gedurende mijn dienstverband bij Zeeman Franse les gehad van Anne. Zij werkt op gestructureerde wijze en sluit goed aan bij de wensen en de behoeften die van belang zijn vanuit het bedrijf en het vakgebied. Ze heeft mijn Frans in kort tijdbestek sterk verbeterd zodat ik mijn werk als personeelsadviseur voor Frankrijk goed kon uitvoeren. Ze is betrokken, betrouwbaar en pro-actief. Ik kijk met veel plezier terug op de lessen !Janneke, personeelsadviseur Frankrijk voor Zeeman, 3 juni 2011