A1, A2, B1, B2, C1, C2: waar komen deze taalniveaus mee overeen?

De officiële website van de Franse overheid beschrijft de taalniveaus voor Frans (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739).

Hieronder geef ik een samenvatting van de verschillende niveau’s. Ik heb ze in het Nederlands samengevat.
Het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) is een classificatie waarmee je kan bepalen hoe goed jij een vreemde taal beheerst.

A1 : Basisgebruiker (kennismakingsniveau)

– Iemand met niveau A1 begrijpt en maakt gebruik van vertrouwde alledaagse uitdrukkingen en kan zeer elementaire zinnen formuleren;
– Hij of zij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over iemands achtergrond;
– Iemand met niveau A1 kan met een andere persoon communiceren mits deze langzaam en duidelijk spreekt.

A2 : Basisgebruiker (gemiddeld niveau)

– Iemand met niveau A2 begrijpt vaak gebruikte uitdrukkingen en zinnen die betrekking hebben op gebieden die van zeer direct belang zijn (bv. zeer elementaire persoonlijke en familie-informatie, winkelen, werk);
– Hij of zij kan communiceren in eenvoudige en routinematige taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routinematige zaken vereisen;
– Iemand met niveau A1 kan eenvoudige vragen over zijn/haar achtergrond en onmiddellijke omgeving beantwoorden.

B1 : Onafhankelijk gebruiker (drempelniveau)

– Iemand met niveau B1 begrijpt zinnen/teksten/gesprekken over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school of in de vrije tijd (de zogenaamde ‘standaardinput’);
– Hij zij kan goed omgaan met de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens een bezoek aan een gebied waar Frans wordt gesproken (een vakantie of zakenreis);
– Iemand met niveau B1 is in staat om een eenvoudige samenhangende tekst te produceren over onderwerpen waarmee hij of zij vertrouwd is;
– Hij of zij kan gebeurtenissen, ervaringen, dromen, wensen en ambities beschrijven.

B2 : Onafhankelijke gebruiker (gevorderd of zelfstandig niveau)

– Iemand met niveau B2 begrijpt de essentie van complexe teksten over zowel concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen op zijn/haar vakgebied;
– Hij of zij kan spontaan en vloeiend met een native speaker communiceren;
– Iemand met niveau B2 drukt zich duidelijk en gedetailleerd uit over een breed scala van onderwerpen, geeft zijn/haar mening over actuele kwesties en legt de voor- en nadelen van verschillende opties uit.

C1: Ervaren gebruiker (autonoom niveau)

– Iemand met niveau C1 begrijpt lange en moeilijke teksten en impliciete betekenissen. Hij of zij kan ‘tussen de regels door lezen’;
– Hij of zij drukt zich spontaan en vloeiend uit zonder veel naar woorden te zoeken;
– Iemand met niveau C1 gebruikt de taal flexibel en doeltreffend in sociale, professionele en academische contexten;
– Drukt zichzelf duidelijk en goed gestructureerd over complexe onderwerpen.

C2 : Ervaren gebruiker (beheersingsniveau)

– Iemand met niveau C2 begrijpt met gemak vrijwel alles wat hij of zij hoort of leest;
– Hij of zij kan feiten en argumenten uit verschillende gesproken en geschreven bronnen op een coherente manier samenvatten;
– Iemand met niveau C2 kan zich spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken, waarbij hij of zij de fijnere nuances van de betekenis van de taal kan onderscheiden.

Wat is het nut om je taalniveau te kennen?

Om een nieuwe baan te vinden kan het handig zijn om jouw beheersingsniveau te kennen. Het geeft recruiters een beeld van de mate waarin een kandidaat een taal beheerst. Een kandidaat die op zijn CV schrijft: ‘Frans, niveau A2’ zal de voorkeur krijgen boven een kandidaat die schrijft dat zijn kennis van de Franse taal ‘goed’ is.
Sommige organisaties gebruiken Europees Referentiekader voor Talen (ERK) als instrument bij de voorselectie. Om in aanmerking te komen voor het ‘diplomaten’-klasje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bijvoorbeeld minimaal Frans beheersingsniveau B2 vereist.

Hoe kom ik achter wat mijn ERK niveau is ?

Je kan een niveautest afleggen bij een door de Franse overheid erkende organisatie, zoals de Alliances françaises. Maar je kan ook een gratis online test doen op de website van TV5 Monde. Deze test zit goed in elkaar en geeft een globaal beeld van je beheersingsniveau. Het duurt 90 minuten en je krijgt na afloop meteen je resultaat te zien: je eigen ERK niveau! 

Wil je meer informatie of je beheersingsniveau verhogen ? Wacht dan niet langer en neem direct contact met mij op.

Bepaal uw kennis van de Franse taal op de site van TV5 Monde

Doe de Franse Taal Test    Contact met me opnemen ?