Pagina 2 van 6

Intensieve training Frans voor een Frans bedrijf 

Na een welverdiende vakantie in Frankrijk en in Spanje zijn de lessen van Efficiënt Frans Leren in september weer begonnen. Zo heb ik heb een intensieve training op B2/C1-niveau verzorgd voor een productmanager van een groot Frans farmaceutisch bedrijf. Voor deze training heb ik mij moeten verdiepen in een zwaar onderwerp; namelijk kinderkanker. Ter voorbereiding van de training heb ik artikelen verzameld uit kranten zoals Le Monde (het equivalent van NRC) en Le Point Magazine (vergelijkbaar met Elzevier) en relevante reportages gezocht op YouTube en de Franse nationale/commerciële televisie (RFI-savoirs). De klant wees mij op de Nederlandse serie ‘de Held van het Maxima’. Aan de hand van voorbeelden uit deze serie konden wij de verschillen tussen Frankrijk en Nederland bespreken. Na 30 uur les heeft de cursist zijn grammatica afgestoft en zijn professionele woordenschat uitgebreid. Hij waardeerde de training ‘op maat’ met een 9!

De nieuwste leermethoden

Vorige maand heb ik deelgenomen aan een studiedag georganiseerd door Uitgeverij Talenland. Als trainer van een moderne taal vind ik het essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste leermethoden. Omdat de huidige cursisten andere doelen en motieven hebben dat cursisten 10 of 20 jaar geleden, zijn nieuwe leermethoden noodzakelijk. De huidige generatie cursisten hecht minder waarde aan grammatica en wil zich vooral snel verstaanbaar kunnen maken (conversatie).  Zij hebben weinig tijd en willen niet uren ‘stampen’. Tijdens de studiedag, in het openbare bibliotheek van Amsterdam, heeft Anna Doquin de Saint-Preux (hoogleraar toegepaste linguïstiek aan de Antonio de Nebrija Universiteit in Madrid) een plenaire sessie geleid over de cognitieve benadering van het leren van vreemde talen en de mogelijke toepassingen daarvan. Zij heeft de theoretische grondslagen van de cognitieve taalkunde toegelicht en uiteengezet hoe deze wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast bij het aanleren van de Frans taal. Samengevat komt het erop neer dat de inhoud van de lessen/trainingen veel meer dan nu het geval is moet aansluiten op de belevingswereld van de cursist. In het verlengde van de conferentie heb ik met andere docenten Frans deelgenomen aan een workshop om de theorieën die tijdens de conferentie naar voren zijn gebracht verder ut te werken. De studiedag heeft mij echt aan het denken gezet. Hoe moet een aansprekende en motiverende training eruitzien en zijn opgebouwd?

Zelf probeer ik in mijn lessen niet teveel aandacht te besteden aan de grammatica zonder hier volledig aan voorbij te gaan. Daarnaast is noodzakelijk om te begrijpen hoe je cursist zelf het liefst leert. Is het iemand die graag eerst de lesstof grondig bestudeert en de regels en uitzonderingen wil kennen. Iemand die niet graag fouten maakt in een conversatie (denk hierbij aan een ingenieur, arts of ICT-er). Of wil de cursist de lesstof zo snel mogelijk toepassen en gebruiken en vindt hij of zij het niet erg om in het begin fouten te maken (een commerciële medewerker of trader).

De inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is verlengd!

Sinds 2010 is Efficiënt Frans Leren ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een trainer is niet verplicht om zich in het register in te schrijven, maar een CRKBO registratie is wel een garantie voor de kwaliteit van de lessen. Efficiënt Frans Leren moet hiervoor wel elke 4 jaar een audit doorlopen en aan een groot aantal eisen voldoen. Zo moeten docenten voldoende gekwalificeerd zijn (ik heb een tweedegraads onderwijsbevoegdheid), de offertes en leveringsvoorwaarden duidelijk zijn en leerdoelen samen met de klant worden bepaald. Ook toetst het CRKBO of het taalinstituut een heldere klachtenprocedure heeft en klachten door een onafhankelijke geschillencommissie worden beslecht. Door deze registratie zijn de trainingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Ik breng dus geen BTW in rekening. Dit is met name voordelig voor organisaties of personen die zelf geen BTW kunnen verrekenen, zoals privé personen. In 2022 is de volgende audit!

“Als we niet investeren in Frans, gaan we keihard omzet verliezen”

Marjolijn Voogel pleit in verschillende kranten waaronder de Volkskrant voor verplicht Frans in de lagere klassen van de middelbare school. “Als we niet investeren in Frans, gaan we keihard omzet verliezen”, aldus de universitair onderzoeker.
De Volkskrant ging na of deze stelling onderbouwd kan worden met feiten. Eindoordeel: hoewel je met Engels in bepaalde sectoren een heel eind komt, zal geen of beperkte kennis van het Frans de handel met Franse partners (soms) zeker bemoeilijken.

https://www.volkskrant.nl/…/als-we-niet-investeren-in-de-f…/

Je Frans verbeteren met … enge Franse series ?

Het kan ook ! Op Netflix heb je nu 3 griezelige series : Les Témoins, la Mante en Glacé.
Het voordeel van deze series is dat zij minimalistisch zijn, de gesprekken zijn vaak een op een (seriemoordenaar, psychopaat met politieinspecteur, psycholoog, slachtoffer) en zijn dus goed te volgen. Enge spannende avonden toegewenst.
https://www.netflix.com/nl/title/80208337

Gratis Frans leren via internet?

Ik heb hieronder een lijst opgesteld van internetsites voor een goede ondersteunende aanvulling van de Franse lessen:

Voor verbetering van uw grammatica:

Hier krijgt u dagelijks een Franse test passend bij uw niveau. Deze test duurt maar een paar minuten. De oefeningen worden direct nagekeken met een goede uitleg in het Nederlands. U krijgt een cijfer en u kunt uw voortgang volgen. In een woord, “génial”

Zoekt u een duidelijke grammatica-uitleg in het Nederlands met concrete voorbeelden? Dan raad ik u de site van Vivienne Stringa aan. Deze site gebruik ik zelf ook regelmatig om mijn lessen voor te bereiden en om de vragen van mijn leerlingen te beantwoorden.

 

Voor het verbeteren van uw luistervaardigheid en woordenschat:

 

  • TV5 Monde

Op de site van TV5 monde kunt u :

Uw huidige niveau Frans bepalen door de TCF test te doen (Test de Connaissance du Français). Deze test is gebaseerd op het ERK (Het Europees Referentiekader) en geeft uw huidige niveau aan per vaardigheid (van A1 tot C2). Nuttig voor een sollicitatiegesprek maar ook om Franse lessen op te zoeken die bij uw niveau passen.

Luistervaardigheid oefenen, passend bij uw niveau en uw interesse (zoeken met trefwoorden).

Ik raad u aan om het formulier met oefeningen voor cursisten uit te printen dat rechts in het scherm staat (“fiche apprenant”), en dan de video twee maal te bekijken, een keer zonder ondertiteling en een keer met ondertiteling. U vindt de antwoorden onder ‘fiche enseignant’.

  • RFI (Radio France Internationale)

Op de site van de RFI kunt u het beste luisteren naar:

Le Journal en Français Facile : ‘facile’ betekent hier niet direct ‘makkelijk’, want het minimale vereiste niveau is A2/B1. Luister het journaal een keer met en een keer zonder ondertiteling.

Le fait du jour : een zelfcorrigerende oefening/quiz over een item uit de maatschappij.

Anne Lozé in de media!

Voor het project Sterke Schouders ben ik geïnterviewd door Karen Auer namens de Gemeente Rotterdam. Het is een leuk artikel geworden (al zeg ik het zelf)! Het is te vinden op de website van de Gemeente Rotterdam en te lezen door op de pagina “Sterke Schouders” op de titel van het interview te klikken.

De aanpasser : Het leven in Rotterdam is zoveel makkelijker dan in Parijs

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sterke-schouders/

 

Welk taalniveau heeft u nodig om zakelijk Frans te spreken?

In Europa wordt het ERK, het Europees Referentiekader, gebruikt. Hiermee wordt het niveau van taalbeheersing voor moderne vreemde talen bepaald. Het ERK heeft drie niveaus: beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C).

Elk niveau heeft twee subniveaus:

  • basisgebruiker: A1/A2
  • onafhankelijke gebruiker: B1/B2
  • vaardige gebruiker : C1/C2

Welke vaardigheden bij ieder niveau horen, kunt u zien op de site ERK.nl.

Bijna alle taalinstituten bepalen tegenwoordig het startniveau van een cursist aan de hand van een ERK-toets. Op basis hiervan kan een cursist het niveau vaststellen dat hij/zij wil bereiken aan het eind van de cursus, en kan tevens de hoeveelheid lessen die daarvoor nodig zijn worden ingeschat. Ook alle taalboeken en lesmethodes voor het Frans worden tegenwoordig op basis van de ERK niveaus afgestemd. Efficiënt Frans Leren bijvoorbeeld gebruikt de methode Objectif Express 1 voor beginners, en dit boek heeft als einddoel niveau A2. Hierna komt de methode Pour Parler Affaires waarmee niveau B1 bereikt kan worden.

Welk niveau al aanwezig?

Een Nederlandse werknemer die Frans heeft gehad op de middelbare school tot en met de derde klas havo/vwo, heeft niveau A1, en als hij Frans heeft gehad tot aan 6 vwo, is zijn of haar niveau over het algemeen A2. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen een werknemer die regelmatig Frans heeft gesproken na het verlaten van de middelbare school, op zijn werk bijvoorbeeld, en degene die na school nooit meer Frans heeft gesproken. Het is dus altijd noodzakelijk om het niveau te bepalen voordat er een individueel lesplan op maat kan worden gemaakt.

Welk niveau nodig?

De cursisten vragen mij vaak welk niveau er nodig is om efficiënt Frans te spreken om in het Frans zaken te doen. Hierop bestaat geen eenduidig antwoord. Het niveau dat bereikt moet worden hangt af van de functie die u gaat uitoefenen in het bedrijf. Voor het lezen van een rapport uit de Europese Unie over veiligheid in Europa is niveau A1 te laag. Een kolonel in het Nederlandse leger moet bijvoorbeeld al minimaal niveau B1 hebben. Maar voor een functie als BackOffice medewerker bij een import- en exportbedrijf van autobanden is niveau A2/B1 voldoende om mails te beantwoorden voor de klantenservice en klanten voorlichting te geven over de levering van hun bestelling.

Leerdoel bepalen

Het is dus belangrijk om tijdens de eerste afspraak uw leerdoelen vast te stellen. Wat moet u kunnen zeggen in het Frans? Tijdens ons eerste gesprek (het intakegesprek) gaan we de situaties doornemen waarin u Frans zult moeten spreken: mails opstellen in het Frans, telefoneren in het Frans, deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten, offertes maken, rapporten lezen, presentaties geven, klanten adviseren, etc. Ik ga dan ook eerst uw startniveau bepalen en daarna het niveau dat u wilt bereiken.

Niveautest

Er zijn ook diverse niveautesten op internet te vinden. Ik vraag mijn cursisten meestal om deze TCF-test (Test de Connaissance du Français) te doen op de site van TV5 Monde. Dat is de officiële test die door de Kamer van Koophandel is vervaardigd. De volledige test duurt 90 minuten.

Dus maakt u de test, en maken we dan een afspraak om de training Frans vast te stellen die bij u past?

Online Frans Leren met Cloudschool

Heeft u geen tijd om privéles te nemen en/of moet u uw lessen zelf betalen? Dan is les nemen bij Efficiënt Frans Leren via internet dé oplossing! Ik heb lessen voor Zakelijk Frans voor Beginners online gezet. Deze lessen zijn in het Nederlands en zijn gebaseerd op de lesmethode Objectif Express. Het doel is om uw kennis van de Franse taal die u op de middelbare school heeft opgedaan, weer op te frissen met E.learning

De leerdoelen van elke les worden duidelijk omschreven en u weet precies welke oefeningen uit het boek u moet maken. U kunt uw gemaakte oefeningen per mail opsturen zodat ik ze kan corrigeren. U krijgt een lijst met aanvullende internetoefeningen, die u extra kunt maken aan het eind van elke les.

De online cursus kost slecht 500 euro. U krijgt toegang tot 6 hoofdstukken, 24 woordenlijsten, een grammaticasyllabus in het Nederlands, 10 lesuren face to face of via Skype. Ik ben uw enige contactpersoon en ik pas me aan uw eigen specifieke lesbehoeften aan.

U kunt beginnen wanneer u wilt!

Zomerbaantjes in Lyon

Dit jaar betaald op vakantie naar Lyon met verblijf in een mooie zonnige studio? Ga werken voor de ANWB. Na het werk ontspannen aan de Rhône en Saône. De vacature vindt u op Linkedin. 

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »