De inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is verlengd!

Sinds 2010 is Efficiënt Frans Leren ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een trainer is niet verplicht om zich in het register in te schrijven, maar een CRKBO registratie is wel een garantie voor de kwaliteit van de lessen. Efficiënt Frans Leren moet hiervoor wel elke 4 jaar een audit doorlopen en aan een groot aantal eisen voldoen. Zo moeten docenten voldoende gekwalificeerd zijn (ik heb een tweedegraads onderwijsbevoegdheid), de offertes en leveringsvoorwaarden duidelijk zijn en leerdoelen samen met de klant worden bepaald. Ook toetst het CRKBO of het taalinstituut een heldere klachtenprocedure heeft en klachten door een onafhankelijke geschillencommissie worden beslecht. Door deze registratie zijn de trainingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Ik breng dus geen BTW in rekening. Dit is met name voordelig voor organisaties of personen die zelf geen BTW kunnen verrekenen, zoals privé personen. In 2022 is de volgende audit!