Tag: cultuurverschillen

Workshops zakelijke cultuurverschillen tussen Nederland en Frankrijk

Wat doet u als uw bedrijf morgen wordt overgenomen door een Franse onderneming?

Sinds december geef ik Franse lessen bij een bedrijf in Rotterdam dat is overgenomen door een Franse onderneming. Mijn Nederlandse klanten beseffen dat Parijs – hoewel het vanuit Rotterdam maar 3 uur reizen is met de Thalys – ver weg ligt. De Franse manier van werken en de mentaliteit zijn heel anders.

 • Wat moet u doen als de Franse PDG (Président Directeur Général) zichzelf uitnodigt en besluit 3 dagen naar Rotterdam te komen? Waar neemt u hem mee naartoe om te eten? Wat kunt u allemaal doen?
 • Hoe moet u uzelf opstellen in een vergadering met alleen Franse collega’s? Kan ik mijn mening geven zonder direct de wind van voren te krijgen? En wat kunt u doen als u de Franse taal nog niet goed genoeg beheerst en niet alle nuances meekrijgt?
 • Voorheen mocht u zelf besluiten nemen (bijvoorbeeld over grote investeringen), nu vraagt het Franse hoofdkantoor u de offertes op te sturen. ‘Parijs’ doet er echter weken over om een beslissing te nemen en soms hoort u helemaal niets meer terug. Hoe kan dit worden omzeild?
 • Et cetera…..

Om deze vragen te beantwoorden heb ik – in nauwe samenspraak met de opdrachtgever – twee workshops georganiseerd over cultuurverschillen. Als eerste hebben wij een voorstelrondje gedaan om erachter te komen met welke Franse collega’s de Nederlandse medewerkers regelmatig contact hebben, hoe hun werk is veranderd, en met welke uitdagingen zij nu worden geconfronteerd. Zoals altijd bieden workshops of groepsactiviteiten de kans om vragen te stellen en ervaringen met collega’s te delen. Voor houvast, structuur en duiding heb ik gebruik gemaakt van het 6 dimensies model van Hofstede. Wat zijn fundamentele verschillen tussen Franse en Nederlandse medewerkers?

Voor de tweede sessie heb ik contact gezocht met (oud) klanten die in hetzelfde schuitje zitten en hen gevraagd hun ervaringen te delen. Zij deden dit graag (openheid; een kwaliteit van Nederlanders die ik als Française zeer waardeer). Een klant werkte bijvoorbeeld voor een Nederlands familiebedrijf dat recent is verkocht aan een Franse Groep. De verhalen van deze klanten waren herkenbaar; de cursisten konden zich makkelijk met hen identificeren en maakten uitgebreid gebruik van de gelegenheid om dilemma’s op tafel te leggen en vragen te stellen.

Als u, of uw bedrijf zich in een vergelijkbare situatie bevindt, dan kan een cultuurworkshop voor uw medewerkers mogelijk ook meerwaarde hebben. Bent u geïnteresseerd, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Do’s en don’ts bij zakelijk contact met Fransen?

Parijs is maar 3 uur verwijderd van Rotterdam en toch zijn de cultuurverschillen groot. De Nederlandse en de Franse cultuur verschilt op een aantal punten. Als u zich hier niet van bewust bent, kan dit tot onnodige irritatie en miscommunicatie leiden.

Do’s:

 • Uw best doen om de klant te leren kennen.
 • Tijdens de lunch ook over cultuur of de Franse politieke situatie spreken.
 • Met een stand op de belangrijkste beurzen staan.
 • Letten op uw uitstraling: wees goed gekleed, kom betrouwbaar over.
 • U bewust zijn van de interne hiërarchie – is uw gesprekspartner bijvoorbeeld beslissingsbevoegd?

Don’ts:

 • Zaken proberen te doen vóór de lunch.
 • Direct over de prijs beginnen.
 • Uw klant ongevraagd met tu aanspreken – doet u dat wel, dan kunt u te horen krijgen dat u niet samen met de klant op de ‘varkens let’ (‘nous n’avons pas gardé les cochons ensemble’).