De nieuwste leermethoden

Vorige maand heb ik deelgenomen aan een studiedag georganiseerd door Uitgeverij Talenland. Als trainer van een moderne taal vind ik het essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste leermethoden. Omdat de huidige cursisten andere doelen en motieven hebben dat cursisten 10 of 20 jaar geleden, zijn nieuwe leermethoden noodzakelijk. De huidige generatie cursisten hecht minder waarde aan grammatica en wil zich vooral snel verstaanbaar kunnen maken (conversatie).  Zij hebben weinig tijd en willen niet uren ‘stampen’. Tijdens de studiedag, in het openbare bibliotheek van Amsterdam, heeft Anna Doquin de Saint-Preux (hoogleraar toegepaste linguïstiek aan de Antonio de Nebrija Universiteit in Madrid) een plenaire sessie geleid over de cognitieve benadering van het leren van vreemde talen en de mogelijke toepassingen daarvan. Zij heeft de theoretische grondslagen van de cognitieve taalkunde toegelicht en uiteengezet hoe deze wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast bij het aanleren van de Frans taal. Samengevat komt het erop neer dat de inhoud van de lessen/trainingen veel meer dan nu het geval is moet aansluiten op de belevingswereld van de cursist. In het verlengde van de conferentie heb ik met andere docenten Frans deelgenomen aan een workshop om de theorieën die tijdens de conferentie naar voren zijn gebracht verder ut te werken. De studiedag heeft mij echt aan het denken gezet. Hoe moet een aansprekende en motiverende training eruitzien en zijn opgebouwd?

Zelf probeer ik in mijn lessen niet teveel aandacht te besteden aan de grammatica zonder hier volledig aan voorbij te gaan. Daarnaast is noodzakelijk om te begrijpen hoe je cursist zelf het liefst leert. Is het iemand die graag eerst de lesstof grondig bestudeert en de regels en uitzonderingen wil kennen. Iemand die niet graag fouten maakt in een conversatie (denk hierbij aan een ingenieur, arts of ICT-er). Of wil de cursist de lesstof zo snel mogelijk toepassen en gebruiken en vindt hij of zij het niet erg om in het begin fouten te maken (een commerciële medewerker of trader).