Nieuw : Franse les via Skype

EFL heeft tot nu toe altijd de voorkeur gegeven aan ‘face to face’ trainingen. Op verzoek van bestaande klanten die naar Frankrijk en Zwitserland zijn geëmigreerd of vaak op reis zijn, is EFL begonnen met lesgeven op Skype om de trainingen op zo’n manier eventueel op afstand voort te kunnen zetten.

Deze manier van werken blijkt een groot succes te zijn, omdat de lessen via Skype erg intensief zijn en efficient. De cursist verliest immers geen tijd aan het heen en weer rijden en kan bovendien Skype makkelijk combineren met zijn drukke agenda.

Een vreemde taal leer je het beste door regelmatig te oefenen. 2 tot 3 keer per week, gedurende 30 minuten skype- les, bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg vóór werktijd of juist als u net op uw werk bent aangekomen, heeft meer rendement dan een dagdeel om de 3 weken.

Tijdens een Skype-les wordt niet alleen de aandacht gegeven aan spreekvaardigheid. Met Google is het mogelijk om één uniek document tijdens het skypen voor beide partijen zichtbaar te maken, zodat ieder er –zichtbaar voor de ander- zijn/haar aantekeningen in kan maken. Ook kan op deze manier ter plekke huiswerk worden nagekeken of een grammaticaoefening worden besproken.