Welk taalniveau heeft u nodig om zakelijk Frans te spreken?

In Europa wordt het ERK, het Europees Referentiekader, gebruikt. Hiermee wordt het niveau van taalbeheersing voor moderne vreemde talen bepaald. Het ERK heeft drie niveaus: beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C).

Elk niveau heeft twee subniveaus:

  • basisgebruiker: A1/A2
  • onafhankelijke gebruiker: B1/B2
  • vaardige gebruiker : C1/C2

Welke vaardigheden bij ieder niveau horen, kunt u zien op de site ERK.nl.

Bijna alle taalinstituten bepalen tegenwoordig het startniveau van een cursist aan de hand van een ERK-toets. Op basis hiervan kan een cursist het niveau vaststellen dat hij/zij wil bereiken aan het eind van de cursus, en kan tevens de hoeveelheid lessen die daarvoor nodig zijn worden ingeschat. Ook alle taalboeken en lesmethodes voor het Frans worden tegenwoordig op basis van de ERK niveaus afgestemd. Efficiënt Frans Leren bijvoorbeeld gebruikt de methode Objectif Express 1 voor beginners, en dit boek heeft als einddoel niveau A2. Hierna komt de methode Pour Parler Affaires waarmee niveau B1 bereikt kan worden.

Welk niveau al aanwezig?

Een Nederlandse werknemer die Frans heeft gehad op de middelbare school tot en met de derde klas havo/vwo, heeft niveau A1, en als hij Frans heeft gehad tot aan 6 vwo, is zijn of haar niveau over het algemeen A2. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen een werknemer die regelmatig Frans heeft gesproken na het verlaten van de middelbare school, op zijn werk bijvoorbeeld, en degene die na school nooit meer Frans heeft gesproken. Het is dus altijd noodzakelijk om het niveau te bepalen voordat er een individueel lesplan op maat kan worden gemaakt.

Welk niveau nodig?

De cursisten vragen mij vaak welk niveau er nodig is om efficiënt Frans te spreken om in het Frans zaken te doen. Hierop bestaat geen eenduidig antwoord. Het niveau dat bereikt moet worden hangt af van de functie die u gaat uitoefenen in het bedrijf. Voor het lezen van een rapport uit de Europese Unie over veiligheid in Europa is niveau A1 te laag. Een kolonel in het Nederlandse leger moet bijvoorbeeld al minimaal niveau B1 hebben. Maar voor een functie als BackOffice medewerker bij een import- en exportbedrijf van autobanden is niveau A2/B1 voldoende om mails te beantwoorden voor de klantenservice en klanten voorlichting te geven over de levering van hun bestelling.

Leerdoel bepalen

Het is dus belangrijk om tijdens de eerste afspraak uw leerdoelen vast te stellen. Wat moet u kunnen zeggen in het Frans? Tijdens ons eerste gesprek (het intakegesprek) gaan we de situaties doornemen waarin u Frans zult moeten spreken: mails opstellen in het Frans, telefoneren in het Frans, deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten, offertes maken, rapporten lezen, presentaties geven, klanten adviseren, etc. Ik ga dan ook eerst uw startniveau bepalen en daarna het niveau dat u wilt bereiken.

Niveautest

Er zijn ook diverse niveautesten op internet te vinden. Ik vraag mijn cursisten meestal om deze TCF-test (Test de Connaissance du Français) te doen op de site van TV5 Monde. Dat is de officiële test die door de Kamer van Koophandel is vervaardigd. De volledige test duurt 90 minuten.

Dus maakt u de test, en maken we dan een afspraak om de training Frans vast te stellen die bij u past?